Müdür

Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI

1994 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nden ayrılarak girdiği Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Yüksekokulu’ndan 1999 yılında mezun oldu. EÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği programında 2003 yılında yüksek lisansı, 2009 yılında doktorayı tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans eğitimleri sırasında EÜ Olimpik Yüzme Havuzu ve EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde hemşire olarak çalıştı. 2001-2011 yılları arasında EÜ. Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2004 yılında Umut Psikodrama Enstitüsü psikodrama eğitimi birinci aşamayı ve 2014 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) teorik eğitimini tamamlayarak “co-terapist” ünvanı aldı. 2011 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2015 yılında Doçent ünvanı aldı. Halen Sağlık Bilimleri Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD. Başkanı ve İKÇÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

“Çocuk istismarı ve ihmali konusuna ilişkin polislerin bilgi düzeylerinin ve düşüncelerinin incelenmesi (Çocuk Forumu Dergisi-2004)” konulu tez çalışması ile Lisans programını ve “Hemşire ve Ebelerin Kadına Yönelik Şiddet Belirtilerini Tanımalarına İlişkin Ölçek Geliştirme (Sağlık ve Toplum Dergisi-2006)” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans programını tamamladı. Şiddet, aile içi şiddet üzerine uluslararası ve ulusal 7 makalesi, 14 bildirisi, 6 kitap bölümü ve konuşmacı olarak katıldığı çok sayıda bilimsel toplantı yer almaktadır. Halen Türk Hemşireler Derneği Şiddet Komisyonu üyesidir.

Bilimsel ilgi alanları: Aile İçi Şiddet, Psikiyatri Hemşireliği, Adli Psikiyatri Hemşireliği, Sosyal Psikiyatri ve Biyolojik Psikiyatri’dir.


Başa Dön