Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Gökçen BOMBAR

1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında girdiği DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Hidrolik Hidroloji ve Su Kaynakları programında 2004 yılında yüksek lisansı, 2009 yılında doktorayı tamamladı. 2004 yılında girdiği Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu. 2009-2011 yılları arasında DEÜ. Hidrolik Laboratuvarı’nda Anabilim Dalı’nda TÜBİTAK projelerinde görev aldı. 2011-2016 yılları arasında Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. 2015 yılında Instituto Superior Técnico, Departamento de Engenharia Civil, Arquitectura e Georrecursos (DECivil)’de doktora sonrası araştırmalarına devam etti. 2016 yılında İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendsiliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2017 yılında Doçent ünvanı aldı. Halen İKÇÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

“Basamaklı doluksavaklar boyunca olusan akımların teorik ve deneysel arastırılması” konulu tez çalışması ile Yüksek Lisans programını ve “Experimental and numerical investigation of bed load transport in unsteady flows” konulu tez çalışması ile Doktora programını tamamladı.

Hidrolik ve akışkanlar mekaniği üzerine uluslararası ve ulusal 16 makalesi ve 50 bildirisi bulunmaktadır. Halen International Association for Hydro-Environment Engineering and Research üyesidir.

Bilimsel ilgi alanları: Su yapıları, köprü ayağı oyulmaları, sediment taşınımı, hidrolik fiziksel modeller’dir.


Başa Dön